Vorming

close-up tuinplant met rode bessenOverzicht van ons vormingsaanbod

Centrum Ganspoel heeft kennis en expertise opgebouwd in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met visuele en visueel-meervoudige beperkingen. Deze kennis en expertise willen we graag delen met anderen. We organiseren cursussen waar we in groep informatie en kennis in verband met de visuele beperking overdragen en vaardigheden aanleren en inoefenen. Daarbij wordt veel belang gehecht aan de uitwisseling van ervaringen en aan vragen van de cursisten.

De cursussen zijn, afhankelijk van het thema, gericht naar een professioneel publiek of naar ouders en familie van gebruikers. De activiteiten voor ouders en familie van gebruikers zijn vooral bedoeld om hen met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen ze elkaar ondersteunen en informatie uitwisselen.

Ons vormingsaanbod:

We geven een overzicht van de opleidingen die in 2017-2018 worden georganiseerd.

Je bent van harte welkom op een of meer van onderstaande opleidingen. Inschrijven kan vanaf 28/08/2017.

- 02/10/2017: Kinderen met Cerebrale Visuele Inperkingen (CVI) begeleiden in het gewoon en buitengewoon lager onderwijs. Voor meer info, klik hier. Hierbij de uitnodiging en het inschrijvingsformulier.

- 03/10/2017: Slechtziende kleuters met Cerebrale Visuele Inperkingen (CVI) begeleiden in het gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs. Voor meer info, klik hier. Hierbij de uitnodiging en het inschrijvingsformulier.

- 05/10/2017: Slechtziende leerlingen begeleiden in de lagere school. Voor meer info, klik hier. Hierbij de uitnodiging en het inschrijvingsformulier. Deze vorming is VOLZET en zal herhaald worden op donderdag 26/10/2017. Gelieve hetzelfde inschrijvingsformulier te gebruiken a.u.b.

- 06/10/2017: Slechtziende kleuters begeleiden in de kleuterschool. Voor meer info, klik hier. Hierbij de uitnodiging en het inschrijvingsformulier.

- 27/01/2018: Kinderen die slecht zien: medische aspecten (voor ouders en grootouders). Voor meer info, klik hier. Hierbij de uitnodiging en het inschrijvingsformulier.

- 22/02/2018: Specifieke begeleidingsaspecten bij wonen en dagbesteding van volwassenen met visueel-meervoudige beperkingen. Voor meer info, klik hier. Hierbij de uitnodiging en het inschrijvingsformulier.

- 17/03/2018: Kinderen met visuele verwerkingsproblemen (CVI) begeleiden (voor ouders en grootouders). Hierbij de uitnodiging en het inschrijvingsformulier.


Meer informatie kan je vragen via kathleen.vandermaelen@ganspoel.be.