Mobiele/ambulante begeleiding

Kinderen en jongeren met een visuele beperking hebben specifieke noden die samenhangen met hun beperking. Het mobiele- ambulante team van Centrum Ganspoel helpt een antwoord te geven op deze vragen door het bieden van gespecialiseerde , deskundige ondersteuning. Dit zowel in de thuissituatie, op school als in het ruimere netwerk.
Bij mobiele ondersteuning gaat de hulpverlener naar de thuissituatie, de school of naar de ruimere context. Soms kan het aangewezen zijn dat de cli├źnt naar de campus van Centrum Ganspoel komt. Dan spreken we van ambulante begeleiding.

Je kan bij ons terecht voor mobiele en ambulante begeleiding van kinderen en jongeren met een visuele beperking en een visueel meervoudige beperking. Dit in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen.
Binnen de regio Vlaams-Brabant bieden wij ook deze ondersteuning aan kinderen en jongeren met een meervoudige beperking die geen visuele problematiek hebben.

Voor de begeleiding wordt een bijdrage aangerekend van maximum 5,13 euro (indexering) of vervoerskosten, afhankelijk van de ondersteuningsvorm .

Wanneer je een vraag hebt naar mobiele of ambulante begeleiding kan u ons contacteren via mail of telefonisch op het nummer 02/686 00 40. Je kan ons ook het ingevuld aanmeldingsformulier bezorgen waarna wij met jou contact zullen opnemen.

Ganspoel ontwikkelde verschillende vormen van mobiele en ambulante begeleiding die zowel vanuit welzijn als vanuit onderwijs kunnen geboden worden. Deze diensten nemen samen de verantwoordelijkheid op om een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de ondersteuningsvraag.