Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO)

close-up speeltuig en kleuterhandenKleuterwerking

De rode draad doorheen de activiteiten die we aanbieden aan kleuters is het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling. Kinderen krijgen via spel en geleide activiteiten de kans zich verder te ontwikkelen. Ze leren ervaringen die ze op die manier opdoen te verwerken.
We zetten in op het creëren van een uitdagende en betekenisvolle omgeving, rekening houdend met het tempo van de individuele kleuter.

Elk kind heeft recht op een onderwijsaanbod afgestemd op zijn/haar leermogelijkheden. Het systematisch observeren van deze mogelijkheden is daarom een belangrijk uitgangspunt binnen onze kleuterwerking. Een kind laat zelf vaak duidelijk zien waar het aan toe is. Door goed naar een kind te kijken, kunnen we activiteiten op maat aanbieden en hem/haar stimuleren in de motorische (lichamelijke), verstandelijke en emotionele ontwikkeling.
We organiseren dit alles vanuit de gedachte dat een gevoel van veiligheid en vertrouwen randvoorwaarden zijn in het stimuleren van hun oriëntatie op de wereld.