Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO)

tekenen met dikke kleurstiftenAanvankelijk leerprogramma

De rode draad doorheen de activiteiten die we aanbieden aan kinderen binnen dit programma is de balans tussen leren en spelen.
We zetten in op het creëren van een uitdagende en betekenisvolle omgeving, rekening houdend met het tempo van elke leerling.
Elk kind heeft recht op een onderwijsaanbod afgestemd op zijn/haar leermogelijkheden. Het systematisch observeren en stimuleren van de leervoorwaarden is daarom een belangrijk uitgangspunt binnen dit programma. Een kind laat vaak zelf duidelijk zien waar het aan toe is. Door goed naar een kind te kijken, kunnen we activiteiten op maat aanbieden en hem/haar zo stimuleren in het aanvankelijk leerproces.
Een belangrijk doel in dit lesprogramma is het bevorderen van de werkhouding.
We stimuleren onze leerlingen om hun taken zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Daarom bieden we taken aan die uitdagend genoeg zijn, zodat de leerling een zekere concentratie en taakspanning nodig heeft om de taak tot een goed einde te brengen. Op deze manier bouwen we de taakspanning langzaam op, zonder frustratie te creëren.
De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt een belangrijke plaats binnen dit leerprogramma. Een kind kan immers pas tot leren komen wanneer het zich goed voelt. Heel wat activiteiten staan in het teken van het leren omgaan met zichzelf en de ander.