Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO)

Ervaringsgericht programma

De rode draad doorheen de activiteiten die we aanbieden is ‘ervaring’. Via alle zintuigen zetten we in op het ervaren en het leren begrijpen van de wereld rondom zich, om op die manier het ontwikkelingsproces te bevorderen. In het weekprogramma worden activiteiten gepland zoals snoezelen, muziek maken en beluisteren, belevingstheater, beweging, zwemmen, …
Oog hebben voor de specifieke manier waarop het kind informatie verwerkt in relatie tot zijn/haar specifieke communicatiewijze, is een belangrijk didactisch uitgangspunt. We vinden het belangrijk dat een kind voldoende tijd krijgt om boodschappen te verwerken, te begrijpen en erop te reageren. We zijn bijzonder waakzaam dat het kind in dit proces niet overprikkeld raakt. Daarom trachten we dit programma te realiseren in een rustige omgeving. We hebben aandacht voor elke kleine stap die een vooruitgang betekent.
We organiseren dit alles vanuit de gedachte dat welbevinden en basisveiligheid randvoorwaarden zijn in het stimuleren van hun oriëntatie op de wereld. Een individuele benadering en nabijheid van de begeleiders kunnen deze randvoorwaarden waarborgen.