Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO)

kleuter en speeltuig

Functioneel leerprogramma

De focus in dit klasprogramma ligt op het aanleren en/of onderhouden van schoolse vaardigheden, rekening houdend met eigen talenten en specifieke onderwijsbehoeften. In dit onderwijsaanbod geven we het functioneel aanwenden van leerinhouden in het alledaagse leven een plaats. Hierdoor kunnen de leerlingen zelfstandiger functioneren in hun gekende omgeving, waardoor hun zelfrespect en het respect uit de omgeving stijgt.
Een belangrijk doel in dit lesprogramma is het bevorderen van eigen denkstrategieën en werkhouding.
We stimuleren leerlingen om zo zelfstandig mogelijk na te denken over wat ze aan het doen zijn, wanneer ze taken uitvoeren. Daarom bieden we taken aan die uitdagend genoeg zijn, zodat de leerling denkstrategieën nodig heeft om de taak tot een goed einde te brengen. We letten erop dat de taken niet té uitdagend zijn opdat de leerling niet overweldigd of gefrustreerd zou raken. Een belangrijk didactisch uitgangspunt is het denken in kleine stapjes, dit zowel bij het aanleren van nieuwe vaardigheden als bij het aanbieden van activiteiten.
Vaardigheden worden (individueel) aangeleerd in een vertrouwde (school)context. De volgende stap is generalisatie, met als uiteindelijke doel het kunnen toepassen van de aangeleerde vaardigheden in een reële context.
De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt een belangrijke plaats binnen dit leerprogramma. Door expliciet in te zetten op het verwerven van sociale competenties leren kinderen op een sociaal aanvaardbare manier om te gaan met zichzelf en de anderen.