Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO)

lezen met behulp van een uitvergrotingsmachine

Programma schoolse vaardigheden

De focus in dit klasprogramma ligt op het aanleren en verwerven van schoolse vaardigheden, rekening houdend met eigen talenten en specifieke onderwijsbehoeften. We proberen de dagelijkse realiteit in dit onderwijsaanbod een plaats te geven. Kinderen zullen gemakkelijker leerinzichten (denken en doen) verwerven als we vertrekken vanuit hun eigen leefwereld en vanuit reeds opgedane kennis en vaardigheden.
Een belangrijk didactisch uitgangspunt is het streven naar een integrale aanpak, waarbij een kind kennis opdoet, deze kennis leert vasthouden, terug oproepen en toepassen, ook in nieuwe situaties.
Een belangrijk doel in dit lesprogramma is het bevorderen van eigen denkstrategieën.
We willen de leerlingen aanzetten om na te denken over wat ze aan het doen zijn. Daarom bieden we taken aan die uitdagend genoeg zijn, zodat de leerling denkstrategieën nodig heeft om de taak tot een goed einde te brengen. We letten erop dat de taken niet té uitdagend zijn opdat de leerling niet overweldigd of gefrustreerd zou raken.