Een goede samenwerkingsrelatie

De zorg voor de ontwikkeling en de opvoeding van het kind/de jongere/de bewoner zien we als een gemeenschappelijk project van ouders en de medewerkers van Centrum Ganspoel. De optimale ontplooiing van het kind/de jongere/de bewoner met een visuele of visueel-meervoudige beperking is het hoofddoel van dit project. Verantwoordelijkheden en taken worden gedeeld door de ouders en de medewerkers van Centrum Ganspoel.

De sociale dienst is een brug tussen ouders en het Centrum, met als hoofdtaak het verzorgen van de communicatie tussen ouders en Centrum, in functie van de zorg die het kind/de jongere/de bewoner nodig heeft.

Ouders spelen een belangrijke rol in het multidisciplinair overleg. Ze kennen hun kind het best en hebben een unieke relatie met hun kind. Hun inzichten vormen naast de deskundigheid van de medewerkers de basis voor het opstellen of bijsturen van de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO).

Verder is er de mogelijkheid tot informele contacten.