Trajectbegeleiding volwassenen

Trajectbegeleiding is bedoeld voor mensen met een beperking, die zich vragen stellen over hun leven en die willen nadenken over de richting die ze willen uitgaan op gebied van wonen, tijdsbesteding, werken, leren, enz.   Hoe gaan ze dat aanpakken? Wat kunnen zij zelf? Wat kunnen ze samen met de mensen in hun omgeving? Waar hebben ze hulp voor nodig? En welke hulp kan dat zijn? 
Niemand kan alles alleen. Voor veel problemen is er hulp te vinden, zowel bij gewone instanties als in gespecialiseerde voorzieningen, die begeleiding geven aan mensen met een beperking. En die begeleiding kan je thuis krijgen of in een centrum waar je zelf naartoe gaat of in een voorziening waar je verblijft.

Het verhaal van Tine:

Tine is 61 jaar en ze is al acht jaar ernstig slechtziend. Ze woont alleen, haar twee kinderen zijn de deur uit. Ze heeft vroeger gewerkt als bediende in een warenhuis maar  ze kon dat werk niet blijven doen. Ze kent  wat  mensen in haar buurt op wie ze beroep kan doen als het nodig is. Ze zit toch veel alleen, met weinig om handen. Vaak voelt ze zich moedeloos.

Als Tine via een huisarts, iemand uit haar buurt  of via de vereniging van slechtzienden, waar ze lid van is, in contact zou komen met trajectbegeleiding … wat zou dat dan voor haar kunnen betekenen?

Eerst en vooral gaat de begeleidster tijd nemen om thuis te komen luisteren naar de vragen van Tine.
Niet om onmiddellijk oplossingen te leveren in de vorm van hulpmiddelen of door het aanleren van vaardigheden of technieken.
Ze wil te weten komen hoe Tine kijkt naar de verschillende domeinen in haar leven. Wat gaat nog goed? Wat gaat niet meer?Wat zou ze graag anders willen?

Na een aantal gesprekken, waarvoor ook de zoon en de dochter en een goede vriendin van Tine uitgenodigd worden, wordt het voor Tine zelf duidelijker wat ze wil veranderen. Dan gaat het over haar  sociale contacten, haar dagelijkse bezigheden en het voortdurend leven met gevoelens van moedeloosheid en angst voor wat er nog gaat komen.

De begeleidster zoekt samen met Tine uit wie haar zou kunnen helpen op elk van die gebieden.
Is er iets dat ze nu zelf kan aanpakken?
Wat moet eerst aan bod komen, wat daarna?
Hoe zet je de stap naar een centrum voor therapie?
Kan thuisbegeleiding ook iets voor haar betekenen?
Er ontstaat iets als een stappenplan. De trajectbegeleidster kijkt er mee op toe hoe dat plan uitgevoerd wordt door alle betrokkenen.

Dit is een voorbeeld van wat trajectbegeleiding kan betekenen. Uiteraard zal elke trajectbegeleiding anders zijn, aangepast aan de persoon en aan zijn of haar vragen.

Wie zijn de  trajectbegeleiders?

Dat zijn mensen die werken in de diensten thuisbegeleiding en begeleid wonen van het Vlaams Agentschap. Je kan die diensten in jouw provincie rechtstreeks contacteren. Voor volwassenen met een visuele beperking zijn de thuisbegeleidingsdiensten te vinden in de provinciale Oogpunten van BLL.

Voorwaarden?

Je moet niet ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap om trajectbegeleiding te krijgen.
Trajectbegeleiding is gratis. Je kan een aanvraag doen en dan zien of dit iets voor jou is.
Je sluit een overeenkomst af met de dienst en je ondertekent een begeleidingsfiche waar de data van de begeleidingen op genoteerd worden. Je bent vrij om deze begeleiding te beëindigen wanneer jij dat wil. Trajectbegeleiding kan 20 maanden duren en kan dan uitzonderlijk verlengd worden.

Wie vragen heeft over trajectbegeleiding, wie zelf trajectbegeleiding wil of iemand kent die beroep zou willen doen op deze vorm van ondersteuning, kan telefonisch contact opnemen met de thuisbegeleidingsdienst in het provinciale Oogpunt.