Wonen

ontspannen in de woonruimte

Wonen staat centraal in de zorg voor volwassen bewoners met meervoudige beperkingen.
De bewoners leven samen in huizen voor zes tot tien personen. Er is in ieder huis een gemeenschappelijke leef- en ontspanningsruimte en er zijn aangepaste badkamers. Iedere bewoner heeft er ook zijn eigen persoonlijke ruimte.
Wonen is uiteraard veel meer dan een aangepaste materiële omgeving. Het betekent een veilige, vertrouwde basis waar mensen zich geborgen weten en zichzelf kunnen zijn.
Wij willen mensen met meervoudige beperkingen helpen om een goed leven te hebben. Ze moeten zichzelf optimaal kunnen ontplooien in eigen activiteiten en sociale contacten. Dan moeten wij op veel manieren rekening houden met de vaak ernstige verstandelijke beperkingen, de neuromotorische stoornissen en de stoornissen van het autismespectrum, die ze vaak hebben naast de visuele beperkingen. Naargelang de zorgvragen van de bewoners hebben de teams van de huizen een aangepast en gespecialiseerd woonaanbod uitgebouwd. Daarnaast is er het aanbod van de dagbesteding, de medische begeleiding en de therapieën.