Werken in Ganspoel

uitzicht op de veldenMensen werken graag in Ganspoel. We halen hoge scores bij beoordelingen van de tevredenheid van medewerkers. Veel medewerkers blijven ook lang in Ganspoel. Stagiairs willen na hun stage graag terugkomen om er te werken.

Pas jij bij Ganspoel?

Wil jij mee het verschil maken voor kinderen, jongeren of volwassen cliënten van Ganspoel? Dan verwachten we enkele dingen van jou, die we echt belangrijk vinden.
Als we nieuwe collega’s zoeken, stellen we eisen op vlak van opleiding en ervaring, maar we houden ook rekening met persoonlijke kwaliteiten.

We vinden het belangrijk dat je onze visie en waarden ondersteunt.

We verwachten respect, betrokkenheid, waardering voor onze cliënten en in de samenwerking met collega’s en leidinggevenden. Je neemt daarbij je verantwoordelijkheid en je streeft in alles naar kwaliteit.