Studenten

Centrum Ganspoel heeft een heel bijzonder een gespecialiseerd aanbod ontwikkeld voor kinderen en jongeren met een visuele en meervoudige beperking en voor volwassen personen met meervoudige beperkingen. Meer hierover lees je onder wat we doen.

We vinden dat het ook onze taak is om kennis te delen met mensen die nog in opleiding zijn. Daarom stellen we het centrum open voor studenten van verschillende opleidingen. Zij kunnen in Ganspoel komen stage lopen.

Jongeren en jonge volwassenen kunnen tijdens de zomervakantie meedraaien als jobstudent.