Giften en sponsoring

handpalm met aarde en een jong plantjeDe verschillende afdelingen van Centrum Ganspoel zijn erkend en worden gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Deze subsidiëring laat echter niet toe veel extra’s te bieden buiten de normale werking. We vinden deze extra’s echter noodzakelijk voor de levenskwaliteit van de kinderen en bewoners. Denk bijvoorbeeld aan speeltuigen in het park, snoezelruimten, bewegingsruimten, aangepaste communicatieapparatuur, het therapeutisch bad enzovoort.

Daarom worden giften, sponsoring en legaten waarmee wij deze extra’s financieren met dankbaarheid aanvaard.