Waarden, Missie, Visie

welkomstbord aan de muur met klompjes, bloemen en de tekst: welkom, 16Centrum Ganspoel

  • vertrekt van een christelijke mensvisie,
  • hecht belang aan een aantal waarden
  • en heeft een welomschreven missie.

    We engageren ons tegen geweld en misbruik in onze voorziening. Ieder mens is voor ons even waardevol. Niemand mag zijn macht misbruiken of geweld plegen tegen een ander. Daarom dit charter tegen geweld en misbruik in voorzieningen.